loading
FRANCESCO BARTOLOZZI

FRANCESCO BARTOLOZZI

[Florència 1727 – Lisboa 1815]

L’art del gravat atura el Temps, 1778

Gravat a la manera de llapis, 410 x 290 mm
Frontispici de Charles Rogers, A Collection of Prints in Imitation of Drawings. Tomo 2, Londres, 1778.