loading
HENDRIK GOLTZIUS

AEGIDIUS SADELER

[Anvers, 1570 - Praga, 1629] a partir de Hans von Aachen

Minerva introdueix la Pintura en les Arts Liberals, ca. 1600

Burí, 495 x 384 mm.
Primer estat (I / II)