loading
HANS BURGKMAIR

NICOLAAS VERKOLJE

[Delft 1673 – Amsterdam 1746]

Retrat del col·leccionista de gravats Jacob Moelaert, c. 1720.

Gravat a la manera negra, 260 x 195 mm.