loading
ADRIAEN VAN OSTADE

ADRIAEN VAN OSTADE

Haarlem 1610 -1685

El pintor en el seu taller, c. 1667

Aiguafort, 233 x 173 mm
Novè estat (?) (IX/XII)