Treball

Obres que mostren l’artista treballant al seu taller, estudi, o en el context de les primeres acadèmies. Solen ser imatges idealitzades. Amb freqüència veiem artistes d’aspecte noble i tallers nets i endreçats, visitats per distingits clients. En línies generals, s’aprecia una major inclinació al realisme i a representar l’art com ofici en els artistes del nort d’Europa, i també que la sàtira dels gravats de Rowlandson o la lleugeresa d’una obra com Le Modèle disposé de Chaponnier, aparèixen a partir del segle XVIII, quan l’estatus de l’artista ja està relativament consolidat. S’inclouen aquí algunes de les estampes més conegudes de tallers artístics del Renaixement, un dels elegants i informatius gravats d’Abraham Bosse, l’aiguafort inacabat de Rembrant Artista dibuixant una model, i també la petita obra mestra de Daniel Chodowiecki Cabinet d’un peintre. Diverses obres recreen els valors i les activitats de les acadèmies d’art, i el conjunt acaba evocant l’estudi romàntic amb The Artist’s Dream, un efectista gravat a la manera negra de John Sartain que representa un somni de l’artista en la solitud del seu estudi.