Gravats antics sobre el món de l’art

Imatges de temàtica relativa a les arts visuals- pintura i escultura principalment- constitueixen aquesta part de la col·lecció. Es tracta d’obres que representen l’artista en relació amb la seva activitat i aspiracions. Un atractiu conjunt d’imatges que evoquen situacions i episodis de l’art del passat i de la seva història. Les imatges mostren en quin context treballaven els artistes, per quines idees lluitaven i quines eren les seves aspiracions, com mostraven les seves obres al públic, qui les col·leccionava i com ho feia, com s’oferien al mercat. Hi ha un nombre limitat de gravats antics que presenten aquesta iconografia i que, a més, siguin obres valuoses, tant estèticament com per la informació històrico-artística que ofereixen. Les obres s’agrupen en cinc apartats: treball, col·leccionisme i mercat, exposicions, conflictes i debats i ideals i fama.

Treball
Obres que mostren l’artista treballant al seu taller, estudi...
Col·leccionisme i mercat
Imatges que representen col·leccionistes i col·leccions...
Exposicions
Obres que recreen les primeres exposicions d’art públiques...
Conflictes i debats
Alguns artistes van realitzar obres relacionades amb debats i conflictes  propis del món de l’art...
Ideals i fama
Imatges que evoquen el desig de fama i posteritat dels artistes...