Catàleg i Llibre

Catàleg

Amb motiu de l’exposició celebrada a la Fontana d’Or de Girona, vaig escriure el catàleg  de la mostra, publicat el 2008 per la  Fundació Caixa Girona.

El catàleg, escrit en català i amb traducció castellana al final del volum, consta de 223 pàgines de text i 148 il·lustracions en color. S’estructura de forma que es pugui llegir de forma autònoma i amb independència de l’exposició, amb els vuitanta gravats que van formar part de la mostra comentats i reproduïts en un text continu. La meva intenció va ser anar més enllà dels tradicionals catàlegs de consulta, i escriure un llibre que presenti les obres i les expliqui a través d’un text rigorós però de lectura amena, que condueixi d’una imatge a l’altra de manera fluïda. El catàleg segueix els cinc apartats de la mostra, una classificació temàtica que també seguim aquí per presentar les obres seleccionades.

Descarregar selecció d'imatges del Catàleg bajar pdf

Llibre

En paral·lel a l’exposició presentada a la Universitat de Barcelona es va publicar el llibre El arte del grabado antiguo. Obras de la colección Furió (Edicions de la Universitat de Barcelona, 2014), amb 207 pàgines i 150 il·lustracions en color. El llibre té un doble objectiu. Per un costat, tracta de l’apreciació i valoració del gravat antic, especialment des del punt de vista de l’expert o connoisseur. Per l’altre, dóna a conèixer una part de la col·lecció de l’autor, ja que els aspectes tractats s’expliquen a través d’una selecció de 130 estampes de la col·lecció realitzades per grans mestres de la història del gravat europeu. El text s’estructura en quatre apartats (apreciació i valors, petites obres mestres, grans estampes al burí, llums, ombres i color), les mateixes seccions que també va tenir l’exposició. El pròleg del llibre està escrit per José Manuel matilla, Cap del Departament de Dibuixos i Estampes del Museu Nacional del Prado.