La Col·lecció Furió de gravats antics és una col·lecció particular d’estampes dels segles XV al XIX configurada al voltant de dos eixos. Per un costat, reuneix gravats que al·ludeixen al món de l’art i de l’artista, obres escollides per la seva particular iconografia. Per l’altre, inclou estampes dels grans mestres de la història del gravat, obres que destaquen pels seus valors tècnics, estètics i expressius, per la qualitat de la impressió i per la seva bellesa.

La dues parts de la col·lecció han estat exposades i sobre elles s’han publicat dos llibres independents: La imatge de l’artista. Gravats antics sobre el món de l’art (2008) i El arte del grabado antiguo. Obras de la colección Furió (2014). En aquest lloc web de presentació s’han seleccionat un centenar d’obres de la col·lecció, amb l’objectiu de contribuir a la seva difusió més enllà de les sales d’exposicions i de les publicacions impresses